Flexus reisekort

Flexus reisekort

Transportkort/Elektroniske Billetter

Fra tidlig på 1990-tallet ble elektronisk billettering innført på bussene. En billetteringsmaskin hadde innlagt alle stoppested på ruten. Ved å trykke på et tastatur kunne sjåføren få fram riktig takst og skrive ut billetten med klokkeslett, dato, reisestrekning og andre opplysninger. Det er gjort forsøk for å samordne den elektroniske billetteringen. Slik at den reisende kan kjøpe én billett for hele reisen, selv om den gjelder flere buss- og fergeselskaper.

Flexus, eller elektronisk reisekort, er navnet på det elektroniske billettsystemet som benyttes i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, samt på NSBs tog i østlandsområdet.

Flexus skulle erstatte alle eksisterende kort og billetter når det ble offisielt innført. En begrenset test blant skoleelever har vært gjennomført siden mai 2007. Testen ble senere utvidet til å gjelde flere brukere, deriblant ordinære passasjerer som ønsket å være testbrukere og som benytter Flexus istedenfor vanlig månedskort. I oktober 2008 ble abonnenter på månedskort i Akershus og mellom Akershus og Oslo overført til Flexus. Et utvalg abonnenter på månedskort for Oslo (A-kort) ble overført til Flexus våren 2009, og per i dag kan alle reisende få reisekort hos NSBs og Ruters kommisjonærer og på internett. På busser i Oslo er det nå ikke lenger å benytte seg av andre billetter enn elektroniske.

Cardtech AS produserer årlig flere hundretusen billetter til forskjellige transportselskaper rundt om i Norge.